Øvelser

//Øvelser
Øvelser2019-01-25T13:32:41+00:00

Øvelser

Jo mere du træner, jo heldigere er du” siger en velkendt talemåde.
Det gælder også for beredskab.

Fordelene ved en øvelse er:

 • Når I hver især kender jeres rolle og har været med til en autentisk øvelse, minimerer I risikoen for panik eller handlingslammelse, som kan spænde ben for håndtering af selve situationen
 • I får testet, om planen ”holder vand”, eller om den måske skal justeres
 • I får be- eller afkræftet, om procedurerne er kommunikeret præcist nok ud
 • I får overblik over, om alle kompetencepersoner kender deres opgaver, eller om der er behov for ekstra uddannelse og træning

Akut beredskab bliver aldrig rutine, men ved at holde regelmæssige øvelser, får I større sikkerhed i at håndtere en akut hændelse og værdifuld erfaring, som sikrer dynamisk opdatering af beredskabsplanerne.

7 typer øvelser

1. Varslet øvelse:

Alle har mulighed for at gennemgå beredskabsplanerne og være godt forberedt på dagen. Instruktører fra beredskabschefen.dk guider jer gennem øvelsen og kan med det samme påpege eventuelle fejl og mangler.

En varslet øvelse giver træning, indsigt og læring – og vi afslutter altid med dialog, evaluering og forslag til forbedringer.

2. Uvarslet øvelse:

Kun ganske få fortrolige i ledelsen er forhåndsinformeret. Det betyder, at I for alvor får afprøvet, om jeres akutberedskab er godt nok, eller om der er behov for at styrke det. Instruktører fra beredskabschefen.dk observerer undervejs, og i vores evaluering peger vi på eventuelle problemstillinger og muligheder for forbedring.

3. Signal- og kommunikation

Denne øvelse fokuserer på jeres kommunikationsveje og -udstyr.

I får afprøvet, hvordan kommunikationen virker:

 1. Mellem ledelse og medarbejdere,
 2. til kompetencepersoner og ledere af specialopgaver,
 3. til og med eksterne interessenter.

Som led i øvelsen afprøver vi også reserveløsninger, hvis de normale kommunikationsmuligheder ikke er tilgængelige.

4. Planspil og ”Table top”:

En slags rollespil, hvor deltagerne er samlet omkring et bord, hvor instruktørerne præsenterer forskellige realistiske scenarier.

Hver person får tildelt en rolle, og herefter gennemspiller I hele håndteringen af den aktuelle hændelse. Instruktørerne støtter, instruerer og guider løbende, så eventuelle fejl og mangler bliver justeret.

Undervejs er der god tid til dialog mellem øvelsesdeltagerne, så nye læringer og idéer bliver konkretiseret og implementeret i beredskabsplanerne.

5. Dilemma:

En dilemmaøvelse præsenterer øvelsesdeltagerne for en række dilemmaer, hvor I skal analysere, argumentere og diskutere jer frem til et løsningsforslag.

Denne form for øvelse er især anvendelig for jer, der er i gang med at analysere behovet for indholdet i en beredskabsplan.

6. Deløvelse:

Her afprøver vi kun dele af beredskabsplanen, og det kan ske både varslet og uvarslet.

Fordelen er, at I får fokus på at øve præcis den del af planen, I har behov for, og samtidig er en deløvelse både billigere og mindre forstyrrende.

7. Fuldskala:

Inddrager ikke blot jeres egen organisation – men også eksterne myndigheder som politi, redningsberedskab og region. Ved denne type øvelse får I den maksimale afprøvning af jeres beredskabsplan inkl. samarbejde med naboer, myndigheder og andre eksterne partnere. Beredskabschefen.dk indgår aftaler med myndigheder og rekrutterer figuranter og markeringspersonale.

Design af øvelser

Øvelser skal designes så autentisk og realistisk som overhovedet muligt.

På et formøde gennemgår vi jeres beredskabsplaner med særligt fokus på de ting, I har behov for at få afprøvet.

Vi rådgiver jer om, hvilken type øvelse, der egner sig bedst til formålet, og herefter er vi klar til at designe selve øvelsen.

Til at understøtte forløbet etablerer vi:

 • En projektgruppe, som består af beredskabschefen.dk, person(er) fra virksomhed/organisation
 • med fornøden indsigt og viden plus evt. øvelsesledere/instruktører
 • En arbejdsgruppe, der formulerer forudsætningerne for øvelsen
 • dk udfærdiger en detaljeret drejebog, indgår aftaler med eventuelle
 • eksterne partnere og varetager kontakten til naboer, myndigheder mv.

Afrapportering

Formålet med en øvelse er at samle erfaring og viden, som kan optimere det fremtidige beredskab.

Det sikrer vi på tre måder:

 • Under alle øvelser sørger beredskabschefen.dk for observatører med viden og erfaring i at vurdere håndtering og gennemførelse af øvelsen.
 • Umiddelbart efter afslutning af øvelsen giver instruktører og observatører deres overordnede billede og indtryk af forløbet, og deltagerne har mulighed for dialog om deres oplevelser.
 • 1 måned efter øvelsen modtager I en detaljeret evalueringsrapport.
  Her gennemgår vi hele øvelsen fra start til slut, vi giver en vurdering af aftalte fokuspunkter, og I får konkrete anbefalinger og forslag til forbedring af beredskabsplan og -håndtering.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.