Kriseorganisation

//Kriseorganisation
Kriseorganisation2019-01-24T12:30:37+00:00

Kriseorganisation

Hvorfor: Fordi det sikrer hurtig, præcis og succesfuld indsats

En krise kommer normalt uvarslet og akut. Derfor skal I være beredt ved i forvejen at have gjort jer nogle tanker om, hvordan I vil håndtere en krise ledelses- og organisationsmæssigt. Nogle vil få pålagt opgaver og kompetencer, som de ikke har normalt håndterer. Nogle vil blive flyttet til andre lokaler eller nye steder for at kunne løse opgaverne optimalt.

For at spare tid, og sikre en hurtig og professionel omstilling, indeholder forberedt krisestyring også en plan for personalets akutte placering på kriselokaliteter. Det påvirker hele infrastrukturen, og derfor er det nødvendigt, at I har klar, tydelig og hurtig kommunikation. Kommando- og kommunikationsveje skal være forberedte, og mail- og telefonlister skal være udfærdigede. Som led i kommunikationen er det vigtigt, at ledelsen rykker så tæt på medarbejderne som muligt. Og alle ledere, mellemledere og evt. nøglepersonel skal have værktøjer til at begå sig i krisestyringsorganisationen, så de kan håndtere situationen.

Hvordan: Prædefineret kriseorganisation, -kommunikation og lokationer

En krisestyringsorganisation vil normalt ikke være den samme ledelsesmæssige organisation som i hverdagen. En krisestyringsorganisation skal være gearet til at tage hurtige her og nu beslutninger med baggrund i lynhurtige tværfaglige drøftelser. For at kunne sikre disse hurtige beslutninger har beslutningstagerne brug for at flytte tæt sammen – meget gerne i et fælles lokale/kommandocentral – hvor I har alle nødvendige faciliteter. Dvs. både nødvendigt kommunikations- og it-udstyr plus kortmateriel, planer, beskrivelser, aftaler, leverandør oversigt m.v.

Når organisation og opgaver er gennemgået, sammen med repræsentanter fra virksomheden, udfærdiger vi et forslag til plan for forberedt krisestyring.

Planen indeholder:

 • Beskrivelse af krisestyringsorganisation
 • Beskrivelse af organisationens opgaver og mål
 • Beskrivelse af, hvilke funktioner, der skal indgå samt beskrivelse af roller, ansvar og kompetencer
 • udpeget personale
 • Beskrivelse af, hvorledes organisationen skal arbejde
 • Beskrivelse af opgaveanalyser
 • Beskrivelse af kommandoveje
 • Beskrivelse af kommunikationsveje
 • Forslag til mail- og telefonlister
 • Beskrivelse af udpegede lokaliteter
 • Beskrivelsen af indretningen i udpegede lokaler
 • Beskrivelse af nødvendigt udstyr og materiel
 • Beskrivelse af afløsning
 • Beskrivelse af overnatnings- og forplejningsmuligheder
 • Detaljer om sikring af bygninger, organisation, personale m.v.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.