Krisestyring

/Krisestyring
Krisestyring2019-01-24T12:35:19+00:00

Krisestyring

Hvorfor: Fordi krisestyring giver overblik, styrker organisationen, skaber tryghed og sikrer leverancer

Hvad nu hvis…er et spørgsmål, enhver virksomhed, myndighed og organisation er nødt til at forholde sig til.
I har forpligtiget jer til at kunne levere eller stille en kerneydelse til rådighed, er jeres ydelser er kritiske for andre virksomheder, myndigheder osv. Hvis I bliver lammet, breder faldet sig som dominobrikker.

Eksempler på trusler udefra kan være terror, vejrlig, og epidemi m.v. og det er vigtigt, at I er forberedt og sikret i sådanne tilfælde. Både for at sikre jeres drift i enhver tænkelig situation – også worst scenario. Men også for sikre den tryghed, det giver at vide, at I er forberedt og i givet fald har detaljerede planer for håndtering af hvilken som helst kritisk situation.

Forberedt krisestyring giver ikke kun forretningsmæssig og ledelsesmæssig værdi. Den giver tryghed for alle ansatte, samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Jo mere man forbereder og øver sig, jo større chance for succes. Derfor begynder forberedt krisestyring altid med en udarbejdelse af en grundig analyse.

Hvordan: Bank med scenarier og aktioner fra A-Z

Forberedt krisestyring er funderet på:

 • Grundig, omhyggelig og detaljeret gennemgang af jeres organisation, geografi plus involverede mennesker, ting, processer
 • Vurdering af, hvad der er jeres kerne- og kritiske ydelser
 • Vurdering af, hvilke ydelser, der evt. kan nedprioriteres i en periode

Vi gennemgår placeringer og indretning med baggrund i, hvilke ydelser, der skal prioriteres. Og vi gennemgår personalet for at identificere nøglepersonale og ressourcer/personer, der vil kunne erstatte nøglepersoner i en krisesituation.

Herefter udarbejder vi en specificeret scenariebank, som er funderet på de behov og ønsker, I har til jeres forberedte krisestyring. Scenariebanken indeholder alle de mulige scenarier, der kan tænkes at opstå på forskellige steder og i forskellige situationer. Scenarierne bliver gennemgået med repræsentanter for virksomheden, så vi sammen kan formulere retningslinjer for, hvordan trusler, risici og kriser skal håndteres.

For hvert eneste scenarie, der er defineret, beskriver forberedt krisestyring:

 • Hvad er situationen
 • Hvordan forholder ledelsen sig
 • Hvordan forholder personalet sig
 • Hvordan forholder leverandører sig
 • Hvordan forholder samarbejdspartnere sig
 • Hvorledes forholder kunder sig
 • Hvad er den kritiske kerneydelse i den givne situation
 • Hvilke områder i organisationen skal styrkes
 • Hvilke områder i organisationen kan nedprioriteres i perioder
 • Hvem kan levere forsyninger og har disse på lager
 • Skal der laves aftaler med lignende virksomheder og leverandører omkring forsyninger
 • Skal der laves aftaler med lignende virksomheder omkring lån af kernepersonale
 • Skal der bruges særligt udstyr, hvor findes det, og hvordan bruges det
 • Relevant alarmering
 • Kontaktinformationer
 • Relevant alarmering
 • Kommunikationsplan

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.