Flugtvejsplan

/Flugtvejsplan
Flugtvejsplan2019-01-24T12:48:37+00:00

Flugtvejsplan

Hvorfor: Fordi en beredskabsplan skaber tryghed

Svaret på, hvorfor I skal have en flugtvejsplan er tryghed og sikkerhed. Det giver tryghed og sikkerhed at have et visuelt overblik over den planlægning, der er foretaget for at sikre stedet ansatte, brugere og kunder, hvis der skulle opstå hændelser, der kræver en hurtig evakuering af rum og bygninger.

Sådanne hændelser er ofte kombineret med nedsat sigtbarhed, såsom røg og støv m.v., samt kraftig støj. Det betyder, at de tilstedeværende nemt kan miste overblikket og gå i panik. Når mennesker går i panik har de ofte svært ved at redde både sig selv og andre, og samtidig kan de være en forhindring i forbindelse med evakueringen.

I en krisesituation redder overblik, viden, forberedelse og rutine både mennesker og andre værdier. Og det sikrer, at organisationen stadig kan operere/levere – og hurtigst muligt vende tilbage til hverdagen.

Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet en beredskabsplan/evakueringsplan og flugtvejsplan m.v. Herunder skal der være planlagt for flugtvejsarealer og -ruter, ligesom disse, samt flugtvejsdøre og –vinduer m.v. er behørigt markeret. Endvidere skal man sikre sig, at rednings- og brandslukningsmateriel m.v. er markeret og fungerer, hvilket også gælder for nødbelysning.

For at sikre sig, at sådanne planer virker optimalt, er det vigtigt, at der ophænges plancher alle relevante stede, hvor man kan gøre sig bekendt med planens indhold.

Flugtvejsplanen giver tryghed for alle. Planen skal tage højde for alt, så I er forberedt – også på det usandsynlige. Jo mere man forbereder og øver sig, jo større chance for succes.

Krav til flugtvejsplaner m.v.

Planerne udarbejdes i henhold til Driftsmæssige forskrifter for hoteller (eller forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker), tekniske forskrifter og bygningsreglement.

 Beredskabsplan skal indeholde planer for evakuering og nøje beskrivelse af flugtveje. Der skal være planlagt flugtvejsarealer og -ruter, og alle døre og vinduer, der skal bruges som flugtvej, skal være tydeligt markeret. Desuden skal man sikre sig, at rednings- og brandslukningsmateriel – herunder også nødbelysning – er markeret og fungerer.

For at sikre sig, at sådanne planer virker optimalt, er det vigtigt, at der hænger info-plancher alle relevante steder, så alle ved, hvad de skal gøre i tilfælde af evakuering.

Flere redningsberedskaber er i henhold til Beredskabslovens § 34 begyndt at stille krav om flugtvejsplaner, når der f.eks. er mere end 150 personer forsamlet i et lokale.

Kravene til planerne er ikke helt ens fra beredskab til beredskab, så der kan det være en fordel at tage kontakt til det lokale redningsberedskab eller kommune, inden man udfærdiger disse planer.

Hvordan

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med kunden og de lokale redningsberedskaber.

Planens indhold:

 • Målfast i et målforhold, der er let læseligt
 • Alle vigtige målestoksforhold angives
 • Leveres som en oversigtstegning
 • Planen gælder fra det angivne og ud i det fri
 • Alle beredskabsmæssige forhold og installationer angives
 • Flugtvejsarealer med flugtvejsdøre og -vinduer angives
 • Tilladt personantal angives
 • Inventar vises i korrekt størrelse og placering

Levering

Alle planer kan leveres:

 • Som trykklar fil
 • Lamineret
 • Indrammet i glas

Inden planen bliver ophængt, skal den være påtegnet og godkendt af det lokale redningsberedskab/kommune.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.