Evakueringsplan

//Evakueringsplan
Evakueringsplan2019-01-24T10:39:30+00:00

Evakueringsplan

Hvis en akut krise opstår, gælder det om at få folk evakueret i sikkerhed hurtigst muligt. Først og fremmest af hensyn til deres liv og førlighed. Og dernæst af hensyn til redningsarbejdet.Jo mere roligt og præcist evakueringen foregår, jo større tryghed for alle. Derfor skal evakueringsplanen sikrer, at alle ved, hvordan de skal agere, hvis en kritisk situation opstår.

En evakueringsplan tager højde for alle typer kritiske scenarier, det er relevant at være forberedt på.

Planen indeholder:

 • Information til personale og gæster om, hvor de skal søge hen, hvis alarmen lyder
 • Beskrivelse af, hvilke flugtveje man skal bruge
 • Beskrivelse af redningsberedskabets adgangsveje
 • Præcis identifikation af samlingspladser, hvorfra man bliver evakueret
 • Guide til, hvordan involverede personer sikrer sig bedst muligt mod virkninger den kritiske hændelse
 • Førstehjælpsguide til livreddende indsats
 • Guide til, hvordan man bedst muligt sikrer bygninger, omgivelser og processer
 • Procedurer til optælling og identifikation af personerne på stedet
 • Plan for eftersøgning af eventuelt savnede personer

Hvor det er et lovmæssigt krav – eller hvor vi skønner, det er fordelagtigt – placerer vi flugtveje, evakueringsveje, redningsveje og samlingspladser efter en høring hos politiet, det præhospitale beredskab og øvrigt beredskab.

Sådan leverer vi jeres plan

 1. Samlet plan i 2 ens mapper
 2. Elektronisk kopi
 3. Hvis I ønsker det, kan vi hoste planen på en fortrolig hjemmeside. Det giver sikkerhed for, at I har adgang til planen, selvom en akut hændelse skulle lamme jeres IT. Det giver sikkerhed for, at alle jeres medarbejdere har adgang til den nyeste version – og det giver jer mulighed for selv at rette i planen.
 4. For at gøre planen praktisk tilgængelig, bliver den beskrevet på særlige ”actioncards”, der placeres på relevante steder og hos involverede personer. Actioncards, skilte, plakater og andre infomaterialer leverer vi trykt på egnet materiale efter ønske.

Ud over planer for beredskab, alarmering og evakuering kan vi hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med køb af forskellige typer sikkerhedsmateriel. Fx de uundværlige TETRA-terminaler til Danmarks beredskabsnet SINE inkl. netskitser til, hvordan I bruger terminalerne både internt og ved samarbejde med andre aktører.

Få en vurdering af jeres risikniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.