Beredskabsplan

//Beredskabsplan
Beredskabsplan2019-01-29T10:46:20+00:00

Hvorfor: Fordi en beredskabsplan skaber tryghed

Svaret på, hvorfor I skal have en beredskabsplan er tryghed. Det giver tryghed at vide, I forebygger kritiske hændelser bedst muligt. Og at risikoen for fejl og misforståelser er minimeret, hvis en akut krise eller ”worst scenario” skulle opstå.

I en krisesituation redder overblik, viden, forberedelse og rutine både mennesker og ting.
Og det sikrer, at organisationen stadig kan operere/levere – og hurtigst muligt vende tilbage til hverdagen.

Beredskabsplanen giver ikke kun forretningsmæssig og ledelsesmæssig værdi. Den giver tryghed for alle – ansatte, gæster, leverandører, kunder og deres familier.

Planen skal tage højde for alt, så I er forberedt – også på det usandsynlige. Jo mere man forbereder og øver sig, jo større chance for succes. Derfor begynder udarbejdelse af en beredskabsplan altid med en grundig analyse.

Hvordan: Bank med scenarier og aktioner fra A-Z

Beredskabsplanen er funderet på en grundig, omhyggelig og detaljeret gennemgang af jeres organisation, geografi plus involverede mennesker, ting og processer.

Vi gennemgår placeringer, indretning, adgangsveje. Vi tager højde for de love og regler, der måtte gælde på stedet. Og vi udarbejder en specificeret scenariebank. Alt sammen med baggrund i jeres behov og de ønsker, I har til jeres beredskabsplan.

Scenariebanken indeholder alle de mulige scenarier, der kan tænkes at opstå på forskellige steder og i forskellige situationer. Scenarierne bliver gennemgået med repræsentanter for virksomheden, og eventuelle repræsentanter for ekstern og intern sikkerhedsorganisation, så vi sammen kan formulere retningslinjer for, hvordan trusler, risici og kriser skal håndteres.

For hvert eneste scenarie, der er defineret, beskriver beredskabsplanen:

 • Hvad er situationen
 • Hvordan forholder personalet/gæster sig i og uden for virksomheden
 • Hvordan forholder beredskabsuddannet personale sig
 • Hvad er mellemlederes rolle og ansvar
 • Skal der bruges særligt udstyr, hvor findes det, og hvordan bruges det
 • Guide til, hvordan man bedst muligt sikrer bygninger, omgivelser og processer
 • Kritiske fokuspunkter (processer, personer, geografiske/fysiske steder)
  prioriteringsliste og akutte aktioner
 • Relevant alarmering
 • Kontaktinformationer
 • Kommunikationsplan

Hvor det er et lovmæssigt krav – eller hvor vi skønner, det er fordelagtigt – sender vi beredskabsplanen, eller dele af den, i høring hos relevante myndigheder, partnere, naboer mv.

Som supplement til beredskabsplanen kan det være relevant at udarbejde alarmeringsplan og/eller evakueringsplan.

Alarmeringsplan >
Evakueringsplan >

Sådan leverer vi jeres plan

 • Samlet plan i 2 ens mapper
 • Elektronisk kopi
 • Hvis I ønsker det, kan vi hoste planen på en fortrolig hjemmeside. Det giver sikkerhed for, at I har adgang til planen, selvom en akut hændelse skulle lamme jeres IT. Det giver sikkerhed for, at alle jeres medarbejdere har adgang til den nyeste version – og det giver jer mulighed for selv at rette i planen.
 • For at gøre planen praktisk tilgængelig, bliver den beskrevet på særlige ”actioncards”, der placeres på relevante steder og hos involverede personer. Actioncards, skilte, plakater og andre infomaterialer leverer vi trykt på egnet materiale efter ønske.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.