Beredskabsplaner

/Beredskabsplaner
Beredskabsplaner2019-01-25T15:00:57+00:00

Beredskabsplan

Hvorfor: Fordi en beredskabsplan skaber tryghed

Svaret på, hvorfor I skal have en beredskabsplan er tryghed. Det giver tryghed at vide, I forebygger kritiske hændelser bedst muligt. Og at risikoen for fejl og misforståelser er minimeret, hvis en akut krise eller ”worst scenario” skulle opstå.

I en krisesituation redder overblik, viden, forberedelse og rutine både mennesker og ting.
Og det sikrer, at organisationen stadig kan operere/levere – og hurtigst muligt vende tilbage til hverdagen.

Beredskabsplanen giver ikke kun forretningsmæssig og ledelsesmæssig værdi. Den giver tryghed for alle – ansatte, gæster, leverandører, kunder og deres familier.

Planen skal tage højde for alt, så I er forberedt – også på det usandsynlige. Jo mere man forbereder og øver sig, jo større chance for succes. Derfor begynder udarbejdelse af en beredskabsplan altid med en grundig analyse.

Hvordan: Bank med scenarier og aktioner fra A-Z

Beredskabsplanen er funderet på en grundig, omhyggelig og detaljeret gennemgang af jeres organisation, geografi plus involverede mennesker, ting og processer.

Vi gennemgår placeringer, indretning, adgangsveje. Vi tager højde for de love og regler, der måtte gælde på stedet. Og vi udarbejder en specificeret scenariebank. Alt sammen med baggrund i jeres behov og de ønsker, I har til jeres beredskabsplan.

Scenariebanken indeholder alle de mulige scenarier, der kan tænkes at opstå på forskellige steder og i forskellige situationer. Scenarierne bliver gennemgået med repræsentanter for virksomheden, og eventuelle repræsentanter for ekstern og intern sikkerhedsorganisation, så vi sammen kan formulere retningslinjer for, hvordan trusler, risici og kriser skal håndteres.

For hvert eneste scenarie, der er defineret, beskriver beredskabsplanen:

 • Hvad er situationen
 • Hvordan forholder personalet/gæster sig i og uden for virksomheden
 • Hvordan forholder beredskabsuddannet personale sig
 • Hvad er mellemlederes rolle og ansvar
 • Skal der bruges særligt udstyr, hvor findes det, og hvordan bruges det
 • Guide til, hvordan man bedst muligt sikrer bygninger, omgivelser og processer
 • Kritiske fokuspunkter (processer, personer, geografiske/fysiske steder)
  prioriteringsliste og akutte aktioner
 • Relevant alarmering
 • Kontaktinformationer
 • Kommunikationsplan

Hvor det er et lovmæssigt krav – eller hvor vi skønner, det er fordelagtigt – sender vi beredskabsplanen, eller dele af den, i høring hos relevante myndigheder, partnere, naboer mv.

Som supplement til beredskabsplanen kan det være relevant at udarbejde alarmeringsplan og/eller evakueringsplan.

Alarmeringsplan >
Evakueringsplan >

Alarmeringsplan

En alarmeringsplan sikrer, at virksomheden, personale, leverandører og gæster er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en kritisk hændelse opstår.

Planen for alarmering kan være inkluderet i beredskabsplanen. Men hvis alarmeringsplanen er kompleks, og indeholder mange informationer/aktioner/interessenter, kan det være nødvendigt med en særskilt plan.

De første sekunder og minutter er vigtige.

Alarmeringsplanen indeholder:

 • Information om, hvordan I hurtigt tilkalder den rigtige hjælp
 • Retningslinjer for, hvordan I giver myndigheder og alarmcentral præcise og korrekte oplysninger
 • Info om udsendelse af modtagepersoner, der modtager og vejleder ekstern assistance
 • Overblik over indkaldelse og indsættelse af særligt personale
 • Oversigt over alarmering og information af internt personale
 • Guide til overblik over ansatte og gæster
 • Information om, hvornår og hvordan, naboer og nabovirksomheder i givet fald skal informeres

Evakueringsplan

Hvis en akut krise opstår, gælder det om at få folk evakueret i sikkerhed hurtigst muligt. Først og fremmest af hensyn til deres liv og førlighed. Og dernæst af hensyn til redningsarbejdet.Jo mere roligt og præcist evakueringen foregår, jo større tryghed for alle. Derfor skal evakueringsplanen sikrer, at alle ved, hvordan de skal agere, hvis en kritisk situation opstår.

En evakueringsplan tager højde for alle typer kritiske scenarier, det er relevant at være forberedt på.

Planen indeholder:

 • Information til personale og gæster om, hvor de skal søge hen, hvis alarmen lyder
 • Beskrivelse af, hvilke flugtveje man skal bruge
 • Beskrivelse af redningsberedskabets adgangsveje
 • Præcis identifikation af samlingspladser, hvorfra man bliver evakueret
 • Guide til, hvordan involverede personer sikrer sig bedst muligt mod virkninger den kritiske hændelse
 • Førstehjælpsguide til livreddende indsats
 • Guide til, hvordan man bedst muligt sikrer bygninger, omgivelser og processer
 • Procedurer til optælling og identifikation af personerne på stedet
 • Plan for eftersøgning af eventuelt savnede personer

Hvor det er et lovmæssigt krav – eller hvor vi skønner, det er fordelagtigt – placerer vi flugtveje, evakueringsveje, redningsveje og samlingspladser efter en høring hos politiet, det præhospitale beredskab og øvrigt beredskab.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.