Loading...
Forside2020-11-17T11:51:14+00:00

Vi sikrer jeres beredskab

Interessen og behovet for sikkerhedsberedskab er steget i takt med, at verden oplever flere og flere risikofaktorer.
Hvor mennesker mødes, er der en risiko.

Vores mission er at sørge for, at flest mulige er velforberedte på de hændelser, ulykker og kriser – som ingen ønsker at blive udsat for, men som vi alle ved, alligevel rammer nogen.

Tid er en vigtig faktor i enhver akut situation. Tid redder liv og andre værdier, og derfor er lynhurtig og korrekt indsats vigtigt. Det kræver, at I er forberedt på hvad som helst – når som helst.

Beredskabsplanlægning, forebyggelse og kriseparathed
er kerneydelserne hos Beredskabschefen.

Vi hjælper der, hvor beredskab er pålagt, nødvendigt eller ønsket. Vores indgående kendskab til den danske krisestyringsorganisation er garanti for et professionelt og gennemarbejdet kvalitetsprodukt, der skaber tryghed og gensidig tillid.

Få en vurdering af jeres risikoniveau og forslag til, hvordan I sikrer jer.
Ring til beredskabschefen +45 2160 6091.

Samarbejdspartnere